Home
Home
datum tijd   
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
dinsdag 11 juni 10:30-12:00 * Open kerk,    
   voor persoonlijk stil moment in de kerk
woensdag 12 juni 10:00-16:00 * Open kerk tijdens de Paardenmarkt
donderdag 13 juni * Kerkelijk Bureau Weekbrief
   inleveren voor 18:00 uur - Arial 10
vrijdag 14 juni 15:00-16:00 * Gebedskring
19:00 * 'de Buitensluis' weeksluiting, afd Meerzorg
zaterdag 16 juni 18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting