Home
Home
datum tijd  
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
maandag 12 nov. 18:45-19:45 * Moderamenvergadering
  19:45-22:00 * Kerkenraadsvergadering
dinsdag 13 nov. 10:30-12:00 * Open Kerk, voor persoonlijk stil moment
woensdag 14 nov. 19:30-21:30 * Ledenadministatie
  19:30-22:00 * Passage
donderdag 15 nov. 18:30-19:15 * Believe it! Tienergroep
  19:30-20:15 * Believe it! Jongerengroep
  Kerkelijk Bureau: Weekbrief
       inleveren voor 18:00 uur-Arial 10
vrijdag 16 nov. 15:00-16:00 * Gebedskring
  18:45 * 'de Buitensluis' weeksluiting 
        afd. Meerzorg, voorg. dhr. P. Reedijk
zaterdag 17 nov. 18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   voorganger dhr. P. Reedijk