Home
Home
datum tijd  
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
maandag 17 sept. 20:00-22:00 * Ouderlingenberaad
  20:00-22:00 * Verg. Kerkrentmeesters en medewerkers
dinsdag 18 sept. 10:30-12:00 * Open Kerk, voor persoonlijk stil moment
woensdag 19 sept. 19:30-22:00 * Koffieochtend bij Cavent, Kwartelstraat 1
  19:30-21:30 * Ledenadministratie
  20:00-22:00 * Overleg Kindernevendienst
donderdag 20 sept.   Kerkelijk Bureau: Weekbrief
       inleveren voor 18:00 uur-Arial 10
vrijdag 21 sept. 15:00-16:00 * Gebedskring
zaterdag 22 sept. 14:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   Afdeling Meerzorg
   voorganger dhr. P. Reedijk
15:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   P.G. afd.
   voorganger dhr. P. Reedijk
18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   voorganger dhr. P. Reedijk