Home
Home

Welkom
Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente in Numansdorp. 
Op deze site vindt u actuele informatie.

(Bijna) geen afstand meer in de kerk
Met ingang van de ochtenddienst van DV 26 september merken we ook in onze kerk, dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. In navolging van de landelijke overheid en het advies van de PKN is er geen sprake meer van aanmelding, registratie en mogen we ‘de 1,5 meter’ loslaten. In dankbaarheid voor deze ontwikkelingen zullen we dit doen. Wij bedanken ook alle gemeenteleden die zich in de afgelopen 1,5 jaar hebben ingezet voor het registratieteam, de coördinatie tijdens kerkdiensten en de zitplaatsbegeleiding.

Vanaf a.s. zondag zijn alle banken en stoelen in de kerk weer beschikbaar als zitplaats.

Oog voor elkaar

Omdat wij bij de ingang van de kerk geen gezondheidsbewijs vragen, is de ‘nieuwe’ situatie spannend voor gemeenteleden die, om welke reden dan ook, nog steeds heel kwetsbaar zijn. Graag willen wij hiermee rekening houden, zodat ook zij de kerkdiensten persoonlijk kunnen bijwonen. Daarom gelden voor de komende tijd (en misschien nog wel heel lang, omdat het corinavirus nog niet weg is?) de volgende spelregels:

  • handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;
  • wij zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.

‘Gepaste afstand’ houden we door bij het innemen van de zitplaats te checken of de buurman/buurvrouw zich fijner voelt bij een kleine afstand. Mensen die elkaar kennen, weten dat van elkaar…. En als je elkaar niet kent, is het een mooie aanleiding voor een kennismakingsgesprek. Ook met de mensen in de bank ervoor of erachter. Houd als zusters en broeders in Gods Huis rekening met elkaar, zodat iedereen zich Thuis kan voelen. De sturende rol vanuit de kerkenraad in de zitplaatsverdeling verdwijnt hiermee.

In de komende weken willen wij onderzoeken of er mensen in de gemeente zijn, voor wie bovenstaande maatregelen onvoldoende zijn om veilig naar de kerk te komen. Aan hen vragen wij contact op te nemen via het bekende telnr. 06-19293295. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is het mogelijk, dat wij een klein deel van het kerkgebouw reserveren voor grotere onderlinge afstand. Hierover ontvangt u t.z.t. verdere informatie via de weekbrief.

Andere versoepelingen

Met ingang van de ochtenddienst van DV 26 september zullen we ook op andere onderdelen weer ‘teruggaan naar het oude normaal’:

  • er wordt gecollecteerd aan de uitgang. Niet tijdens de dienst en ook op een manier die recht doet aan ‘gepaste afstand’;
  • na de preek komen de kinderen van de kindernevendienst weer terug in de kerk. De kinderen van de oppas worden tijdens het slotlied gehaald, zodat ook zij de Zegen meekrijgen.
  • Er zullen weer bloemen in de kerk staan, die wekelijks worden overhandigd aan gemeenteleden

Wij danken onze God dat Hij Zijn gemeente in Numansdorp door de afgelopen zware coronatijd heeft bewaard en geleid. Wij mogen samen verder bouwen aan ‘de tabernakel van ons dorp’ en bidden hierin ook om Zegen.

Thuis de dienst mee beleven?
De diensten met beeld worden digitaal uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

U kunt de liturgie van de ochtenddienst en een beknopte liturgie van de avonddienst meekijken via deze link.

Collecten
U kunt nog steeds uw wekelijkse bijdrage digitaal voldoen.
Informatie daarover vindt u in onze webshop!

Hulp nodig?
Heeft u hulp van de kerk nodig?
Bel 06-192 932 95 of mail naar kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl

Actie beplanting Het Buitenhof
Via deze link komt u bij de webshop om aan deze actie mee te doen!

image004.png