Home
Home

Welkom
Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente in Numansdorp. 
Op deze site vindt u actuele informatie.

Veranderingen
In verband met het oplopen van de besmettingen hebben onze jonge kinderen weer zondagsschool in de Voorhof en blijven daar, samen met de oppaskinderen, tot het einde van de dienst.  

Ook de samenzang is mogelijk op spreektoon. Dank aan onze voorzangers Lennart & Jakobien, Jan & Johanneke, Wim & Nel, Gerdine, Heleen, mevrouw Christ en familie Olislagers voor jullie muzikale medewerking aan de kerkdiensten in coronatijd! 

De nazorg aan het eind van de ochtenddienst hebben we lange tijd moeten missen. Ook hiermee wordt weer gestart (met inachtneming van de 1,5 meter onderlinge afstand). 

Aanmelding voor de ochtenddienst: uiterlijk op woensdagavond 20 uur voorafgaand aan de kerkdienst via 06-19293295 of kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl. Daarbij kunt u vanaf nu ook aangeven, dat u zich voor iedere ochtenddienst wilt aanmelden (onder voorwaarde dat u zich tijdig afmeldt als u verhinderd bent). Op deze manier bent u verzekerd van een zitplaats in de kerk. 

Indien het niet is gelukt om u tijdig aan te melden voor de ochtenddienst, kunt u op zondagmorgen bij de ingang van de kerk vragen of er nog plaatsen over zijn.

Bij binnenkomst in de toren vindt registratie plaats. Verlate reservering op donderdag t/m zaterdag is helaas niet mogelijk omdat op die dagen de 'normale reserveringen' worden verwerkt en voorbereid.

Tijdig vooraf reserveren voorkomt teleurstelling bij de deur. Wij zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden zich inmiddels hebben aangemeld.

Avonddiensten kunnen eveneens worden bijgewoond door gemeenteleden en andere belangstellenden. Registratie vindt plaats bij binnenkomst in het kerkgebouw (aanmelding vooraf is niet nodig). 

Tot ziens bij onze kerkdiensten! 
Hartelijke groet van de kerkenraad. 

Thuis  mee beleven?
De diensten met beeld worden digitaal uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

U kunt de liturgie van de ochtenddienst en een beknopte liturgie van de avonddienst meekijken via deze link.

Collecten
Nu er niet gecollecteerd kan worden kunt u uw wekelijkse bijdrage ook digitaal voldoen.
Informatie daarover vindt u in onze webshop!

Hulp nodig?
Heeft u hulp van de kerk nodig?
Bel 06-192 932 95 of mail naar kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl

Hier is het Gebruiksplan Dorpskerk te vinden tijdens corona.