Home
Home
datum tijd   
activiteit
maandag 27 mrt. 10:00-16:00 Hoeksche HuisKamer, Pandje20
  18:00 Samen aan Tafel, Pandje20
dinsdag 28 mrt. 10:30-12:00 Open kerk,
voor persoonlijk stil moment in de kerk
woensdag 29 mrt. 18:00-20:00 Open kerk tijdens de 40-dagentijd
donderdag 30 mrt. Kerkelijk Bureau Weekbrief, 
inleveren voor 14:00 uur, 
zonder opmaak in Arial 10
  14:00 60+ Kring
  19:45 Open ouderlingenberaad