Home
Home
datum tijd   
activiteit
maandag 16 mei 10:00-16:00 Hoeksche Huiskamer, Pandje20
dinsdag 17 mei 10:30-12:00 Open kerk, 
voor persoonlijk stil moment in de kerk
donderdag 19 mei Kerkelijk Bureau Weekbrief, 
inleveren voor 14:00 uur, 
    zonder opmaak in Arial 10