Home
Home
datum tijd   
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
maandag 11 nov. 10:00-16:00 * Hoeksche Huiskamer, Pandje20
  18:45-19:45 * Moderamenvergadering
  19:45-22:00 * Kerkenraadsvergadering
dinsdag 12 nov. 10:30-12:00 * Open Kerk
       voor persoonlijk stil moment
woensdag 13 nov. 19:45-22:00 * Passage
donderdag 14 nov. * Kerkelijk Bureau Weekbrief
   inleveren voor 18:00 uur - Arial 10
vrijdag 15 nov. 15:00-16:00 * Gebedskring
19:00 * 'de Buitensluis' weeksluiting, afd Meerzorg
zaterdag 16 nov.  18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
  20:00-21:45 * Concert Lucas Kramer
zondag 17 nov. 10:00-11:00 * Believe it!