Home
Home

Logo van de kerken van Numansdorp 

Het logo van de kerken van Numansdorp is speciaal voor de gezamenlijke website(s) ontwikkeld.
Het ontwerp is van de hand van gemeentelid en kunstenaar Dam van der Hoek.

De afbeelding hiernaast is een getekend voorstadium van het uiteindelijke (digitale) logo dat u op deze site op verschillende plaatsen terugziet.

In de compositie is in de eerste plaats de kruisvorm te herkennen, het universele symbool voor het christendom. De drie verticale balken staan symbool voor de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, maar tegelijk voor de drie kerken in Numansdorp: de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Hersteld Hervormde gemeente 'Elim' (vooralsnog niet betrokken bij de website). De kleur van de balken staat voor warmte, gastvrijheid, vuur en bezieling. De centrale duif in het logo is afgeleid van de duif in het logo van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en geeft onze verbondenheid weer.

logo