Home
Home

Vrouwenvereniging 'Passage'
De vrouwenvereniging werkt onder de landelijke vereniging 'Passage'. De eerste woensdag van de maand is er een bijeenkomst in 'de Voorhof' van 19:45 – 22:00 uur. Er is een meditatie en er wordt gebeden en gezongen. De rest van de avond wordt ingevuld door bijv. een spreker, cabaret, enz. Ook is er elk najaar een reisje en met kerst een gezamenlijk kerstdiner. Kortom: een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om naar elkaar om te zien.