Home
Home

Zin-g-indiensten
Zingen met elkaar onder enthousiaste muzikale begeleiding! Dit seizoen staan er nieuwe Zin-g-indiensten gepland op zondagmiddag. We zullen deze diensten werderom proberen te vullen met veel verschillende liederen, waaronder uw verzoeknummers en ook een blokje speciaal voor de kinderen. Daarnaast is er natuurlijk weer enthousiaste muzikale begeleiding aanwezig en spelen vaak ook een aantal jongeren uit onze gemeente een aantal liederen mee!

Vanaf 16:30 uur is er koffie en limonade in 'de Voorhof'. Om 17:00 uur begint het zingen in de kerk. Voor de kleinsten is er oppas aanwezig. Mocht u op- of aanmerkingen hebben of een verzoeknummer in willen sturen, dan horen wij dit graag via zinginteam.hk@kerknumansdorp.nl

25 juni 2018 is voorlopig de laatste Zin-g-indienst geweest.